Контактен център

„ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД РАЗПРЕДЕЛИ ГОДИШНА ДОХОДНОСТ ПО ЗАСТРАХОВКИ „ЖИВОТ“ СЪС СПЕСТОВЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА 2018Г.

23/01/2019

„ДЗИ-Животозастраховане” ЕАД разпредели доходност по действащите полици към 31 декември 2018 със спестовен елемент, които са с право на участие в печалбата от инвестиции на математическите резерви. В посочените лихвени проценти се включва и техническата лихва на застрахователя.

1.Универсални застраховки "Живот" с техническа лихва 1.3%:
"ДЗИ Селект", "ДЗИ Спринт":

2018 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

2.30%

2.30%

2. Универсални застраховки "Живот" с техническа лихва 1.3%:
"ДЗИ Премиум":

2018 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

1.90%

1.90%

3. Спестовни застраховки „ДЗИ АКТИВ+“, „ДЗИ СТАРТ+“ и „ДЗИ ДИАМАНТ“ с техническа лихва 3.0%:

2018 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

3.00%

3.00%

4. Спестовна застраховка „ДЗИ АКТИВ нов+“ с техническа лихва 2.5%:

2018 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

2.50%

2.50%

5. Спестовна застраховка „ДЗИ АКТИВ“ с техническа лихва 1.3%:

2018 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

1.90%

1.90%

6. Застраховка с еднократна премия „Еврогарант“  емисия 2014 г.:

2018 година

Евро

Годишен лихвен процент

3.00%

7. Застраховка с еднократна премия „Еврогарант“ емисия 2012:

2018 година

Евро

Годишен лихвен процент

1.10%

8. Застраховка с еднократна премия „Еврогарант“ емисия 2024 :

2018 година

Евро

Годишен лихвен процент

1.75%

9. Застраховка с еднократна премия „Еврогарант“ емисия 2025:

2018 година

Евро

Годишен лихвен процент

0.8%

10. Традиционни продукти в продажба преди 01 януари 2009г.(с техническа лихва 4%):

2018 година

Лева

Евро

Щатски долари

Годишен лихвен процент

4.00%

4.00%

4.00%

11. Традиционни продукти в продажба преди 01 януари 2009г.(с техническа лихва 3%):

2018 година

Лева

Евро

Щатски долари

Годишен лихвен процент

3.00%

3.00%

3.00%

12. Застраховки "Живот", свързани с вътрешни инвестиционни фондове, в продажба преди 01 януари 2009г:

2018 година

Фонд ДЦК (лева)

Фонд в Евро

Фонд в Щатски долари

Годишен лихвен процент

4.00%

4.00%

4.00%

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново