Контактен център

„Готови сме на всичко за децата си днес, да направим нещо и за тяхното утре" – кампания за популяризиране на застраховките „Живот“

20/10/2014

ДЗИ подкрепи и се включи в информационната кампания на Асоциацията на българските застрахователи.
Застрахователния бизнес има силно социална функция и е насочен да служи на обществото в дългосрочен план. Една от ролите на застрахователите е да съветват и да помагат на хората да изберат най-добрата за тях и близките им форма на защита и сигурност на база на информиран избор.
Цел на настоящата кампания е да се повиши информираността и застрахователната култура на обществото по отношение на животозастрахователните продукти. Чрез серия от ситуации, обединени от мотото "Готови сме на всичко за децата си днес, да направим нещо и за тяхното утре“ се насочва вниманието на хората към ползите и предимствата от притежаването на полица „Живот“.

Кампанията е съпътствана от редица активности, като полезна и подробна информация можете да намерите на страницата на инициативата (линк - http://www.mylifebg.com/) .

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново