Контактен център

“ДЗИ – Общо застраховане” АД напомня на адвокатите в България, че могат да сключат или подновят своята полица по задължителна застраховка “Професионална отговорност на адвокати” във всички офиси на компанията в страната.

02/12/2009

“ДЗИ – Общо застраховане” АД напомня на адвокатите в България, че могат да сключат или подновят своята полица по задължителна застраховка “Професионална отговорност на адвокати” във всички офиси на компанията в страната.

  • Застраховката е задължителна съгласно Закона за адвокатурата, но ползите от нея не се изчерпват само със спазването на закона;
  • Застрахователят покрива всеки иск за обезщетение, предявен от Ваш клиент, който твърди, че е претърпял вреди в резултат на неизпълнение на професионални задължения от Ваша страна;
  • Клиентите Ви ще оценят високо факта, че поддържате застраховка с лимит на покритие, който кореспондира на поверените Ви интереси;
  • Чуждестранните Ви клиенти ще са уверени, че спазвате международните стандарти за работа - навсякъде по света застраховката “Професионална отговорност” е необходимо условие за упражняване на професията „Адвокат”.

Не се страхувайте да носите отговорност! Ние ще стоим зад Вас, когато имате нужда от нашата подкрепа!

За да сключите застраховката е необходимо само да попълните Заявление-въпросник (по образец на Застрахователя). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново