Контактен център

Шумът на парите: тенденции в развитието на животозастрахователния пазар у нас

15/05/2014

Актуални въпроси от застрахователния сектор бяха разисквани в рамките на най-голямото икономическо събитие в страната – Шумът на парите, което се проведе в София на 14 и 15 май. Освен традиционните теми, свързани с автомобилно застраховане и регулаторни разпоредби, беше засегнат и въпроса за развитието на животозастрахователния пазар в България. Данните сочат, че през 2013 г. той бележи ръст. Дияна Стойнова, Главен търговски директор на ДЗИ, поясни, че ръстът се дължи предимно на продажби на рискови застраховки Живот,  здравни застраховки и спестовни продукти. Също така се наблюдава сериозен ръст сред каналите за продажба, като с динамични темпове се развива банковото застраховане.

Дияна СтойноваЗа разлика от общото застраховане, животозастраховането продължава да се развива с двуцифрени ръстове, като в случая говорим за над 14% за миналата година и преминаване на психологическия праг от 300 млн. лв. Участниците във форума се обединиха около тезата, че развитието на животозастрахователния бизнес в България ще продължи в посока достигане на средноевропейски нива. Статистиката е красноречива: средната годишна застрахователна премия на едно лице в България е около 17.6 евро, а тази в Европа - 1072 евро. Същевременно, застрахователното проникване в България (като % от БВП) също е едно от най-ниските в Европа  (около 0.33%). С други думи, потенциалът за развитие е сериозен и следва своето логично развитие. Дълг и роля на застрахователите у нас е да популяризират животозастрахователните продукти, за да могат потребителите да са информирани за защитата, която могат да получат.

Моралният момент също не е за подценяване. Д. Стойнова наблегна на факта, че животозастраховането е социално ангажиран бизнес, защото една инвестиция в такъв продукт гарантира качество на живот и повишаване на стандарта. При различните продукти могат да бъдат дадени редица примери за ролята на застрахователите, които плащат за лечението на своите клиенти, за образованието на децата им, обезщетяват в тежки моменти и при ипотечни кредити помагат за запазване на жилището. Фактите говорят сами за себе си: през периода 2003-2013 година животозастрахователните компании са изплатили около 800 млн. лв. обезщетения по застраховки „Живот“ (по рискове преживяване, трайна неработоспособност, временна неработоспособност, загуба на живот и т.н.).

Наблюденията на пазара сочат, че индивидуалните клиенти търсят активно застраховки Живот, комбиниращи застрахователна защита с възможност за спестяване. Повишен е и интересът на работодателите – основно към рискови и спестовни продукти. За тях застраховките се превръщат в своеобразен инструмент за подобряване условията на работа и запазване на ключовите служители чрез такива допълнителни придобивки.

Освен актуални застрахователни теми в рамките на събитието над 30 лектори коментираха тенденциите и дадоха своите прогнози за икономическите перспективи пред страната ни, развитието на банковия сектор, капиталовите пазари и пазарите на имоти в страната.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.