Контактен център

Търгово предложение от "Кей Би Си Иншурънс" Н.В. към акционерите на ЗАД "ДЗИ"

28/10/2011

Кей Би Си Иншурънс Н.В. отправя търгово предложение за закупуване на акции от капитала на българското си дъщерно дружество ЗАД ДЗИ.  Кей Би Си Иншурънс понастоящем притежава 90,35% от капитала на ЗАД ДЗИ. Предлаганата цена е 71 лв. за акция, а общата покупна цена възлиза на не повече от 26,5 милиона лева (около 13,5 милиона евро).

На свое заседание, проведено на 24.10.2011 г., Комисията за финансов надзор (КФН) е издала разрешение за публикуване на настоящото търгово предложение, на основание ч. 153, ал. 1 от ЗППЦК. 
  
Пълна документация по търговото предложение, можете да намерите тук:

За допълнителна информация се обръщайте към: 
Таня Василева 
359 2 858 3311 
office@kbcsecurities.com

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.