Контактен център

С ДЗИ 11=12

02/08/2012

От месец август „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД стартира лятна промоция по „Имуществено застраховане”. В рамките на кампанията, при сключване на застрахователна полица за период от една година, клиентът получава защита за пълния 12-месечен период, като заплаща цена за 11 месеца.

Имуществените застраховки включват покритие и защита срещу рискове като пожар, наводнение, земетресение, природни бедствия, кражба и други.

Премията по тези застраховки зависи от включените рискове, вида на имуществото и неговата застрахователна сума и може да бъде заплатена еднократно или на вноски. В съответствие с пазарните тенденции, „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД предлага широка гама варианти и пакети от рискове, които могат да отговорят на нуждите на различните клиенти - такива, които разполагат с лимитиран бюджет, както и на собственици, търсещи пълна защита на своя имот.
 
Предложението на ДЗИ е валидно за всички новосключени и подновени полици „Пожар и други опасности”, „Застраховка на ДОМА”, Имуществена застраховка „Комфорт”, Застрахователна полица за малки и средни фирми, за периода 01.08 - 15.10.2012 г.
Освен настоящата промоционална оферта, за клиентите на „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД са в сила и други атрактивни отстъпки - за еднократно плащане на премията, за подновяване на застраховката без прекъсване и при липса на щети и др.

Повече информация можете да видите тук.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.