Контактен център

С ДЗИ 11=12

02/08/2012

От месец август „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД стартира лятна промоция по „Имуществено застраховане”. В рамките на кампанията, при сключване на застрахователна полица за период от една година, клиентът получава защита за пълния 12-месечен период, като заплаща цена за 11 месеца.

Имуществените застраховки включват покритие и защита срещу рискове като пожар, наводнение, земетресение, природни бедствия, кражба и други.

Премията по тези застраховки зависи от включените рискове, вида на имуществото и неговата застрахователна сума и може да бъде заплатена еднократно или на вноски. В съответствие с пазарните тенденции, „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД предлага широка гама варианти и пакети от рискове, които могат да отговорят на нуждите на различните клиенти - такива, които разполагат с лимитиран бюджет, както и на собственици, търсещи пълна защита на своя имот.
 
Предложението на ДЗИ е валидно за всички новосключени и подновени полици „Пожар и други опасности”, „Застраховка на ДОМА”, Имуществена застраховка „Комфорт”, Застрахователна полица за малки и средни фирми, за периода 01.08 - 15.10.2012 г.
Освен настоящата промоционална оферта, за клиентите на „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД са в сила и други атрактивни отстъпки - за еднократно плащане на премията, за подновяване на застраховката без прекъсване и при липса на щети и др.

Повече информация можете да видите тук.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново