Контактен център

Разплащания от „ДЗИ-Животозастраховане” ЕАД

21/02/2013

За удобство на своите клиенти и с оглед улесняване и ускоряване на процеса, „ДЗИ-Животозастраховане” ЕАД вече извършва всички разплащания единствено по банков път. Промяната е в сила от началото на 2013 година. Клиентите, които до момента са получавали месечни пенсии на каса – по пенсионни застраховки  П1, П3, П5 и П7, трябва да предоставят удостоверение за банкова сметка в обслужващата ги агенция на ДЗИ.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново