Контактен център

Разплащания от „ДЗИ-Животозастраховане” ЕАД

21/02/2013

За удобство на своите клиенти и с оглед улесняване и ускоряване на процеса, „ДЗИ-Животозастраховане” ЕАД вече извършва всички разплащания единствено по банков път. Промяната е в сила от началото на 2013 година. Клиентите, които до момента са получавали месечни пенсии на каса – по пенсионни застраховки  П1, П3, П5 и П7, трябва да предоставят удостоверение за банкова сметка в обслужващата ги агенция на ДЗИ.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.