Контактен център

Промяна в правната форма на „ДЗИ – Общо застраховане”

21/12/2009

С акт на длъжностното лице по регистрацията № 20091219114317 от 19.12.2009 г., в Търговския регистър на Агенция по вписванията по партида на „ДЗИ – Общо застраховане” е вписана промяна в правната форма на Дружеството, като от „ДЗИ – Общо застраховане” АД името на дружеството е променено на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД.

Едноличен собственик на капитала на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД е Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ „ДЗИ”, ЕИК: 121518328.

Дружеството има нов Устав, приет с Протокол № 47 от 07.12.2009 г., на Управителния съвет на ЗАД „ДЗИ”, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД. 

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново