Контактен център

Промяна в правната форма на „ДЗИ – Общо застраховане”

21/12/2009

С акт на длъжностното лице по регистрацията № 20091219114317 от 19.12.2009 г., в Търговския регистър на Агенция по вписванията по партида на „ДЗИ – Общо застраховане” е вписана промяна в правната форма на Дружеството, като от „ДЗИ – Общо застраховане” АД името на дружеството е променено на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД.

Едноличен собственик на капитала на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД е Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ „ДЗИ”, ЕИК: 121518328.

Дружеството има нов Устав, приет с Протокол № 47 от 07.12.2009 г., на Управителния съвет на ЗАД „ДЗИ”, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД. 

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.