Контактен център

Промяна в името на ЗАД „ДЗИ”

19/10/2012

ЗАД „ДЗИ” е с променено име. След официално вписване в Търговския регистър, наименованието на дружеството става „ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД. Промяната е следствие на факта, че едноличен собственик на капитала на „ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД е „КБС ИНШУРЪНС” НВ. Дружеството вече не е публично и акциите му не се търгуват на борсата.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.