Контактен център

Промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството

24/11/2009

С решение на Общото събрание на акционерите на ЗАД „ДЗИ” от 27.10.2009 год. и след вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията, считано от 19.11.2009 год., се правят следните промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството:

Общото събрание освобождава члена и Председателя на Надзорния съвет Ян Ванхевел и избира нов член – г-н Джон Холоус.

Г-н Джон Холоус е вписан в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с акт на длъжностното лице по регистрацията № 20091119113305 от 19.11.2009 год.

Надзорния съвет на ЗАД„ДЗИ” е в състав:

Асен Ошанов, Йохан Демен, Джон Холоус

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново