Контактен център

Промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството

24/11/2009

С решение на Общото събрание на акционерите на ЗАД „ДЗИ” от 27.10.2009 год. и след вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията, считано от 19.11.2009 год., се правят следните промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството:

Общото събрание освобождава члена и Председателя на Надзорния съвет Ян Ванхевел и избира нов член – г-н Джон Холоус.

Г-н Джон Холоус е вписан в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с акт на длъжностното лице по регистрацията № 20091119113305 от 19.11.2009 год.

Надзорния съвет на ЗАД„ДЗИ” е в състав:

Асен Ошанов, Йохан Демен, Джон Холоус

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.