Контактен център

Промени в Надзорния съвет на "ДЗИ - Общо застраховане" АД

13/11/2009

С решение на Общото събрание на акционерите на „ДЗИ - Общо застраховане” АД, проведено на 27.10.2009 год. и след вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията, считано от 11.11.2009 год., влизат в сила следните промени:

Общото събрание на дружеството освобождава Ян Ванхевел, член и Председател на Надзорния съвет, и избира нов член - Джон Холоус.

По този начин, Надзорният съвет на „ДЗИ - Общо застраховане” АД вече е в състав: Пламен Гочев, Йохан Демен, Джон Холоус.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново