Контактен център

Промени в Надзорния съвет на "ДЗИ - Общо застраховане" АД

13/11/2009

С решение на Общото събрание на акционерите на „ДЗИ - Общо застраховане” АД, проведено на 27.10.2009 год. и след вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията, считано от 11.11.2009 год., влизат в сила следните промени:

Общото събрание на дружеството освобождава Ян Ванхевел, член и Председател на Надзорния съвет, и избира нов член - Джон Холоус.

По този начин, Надзорният съвет на „ДЗИ - Общо застраховане” АД вече е в състав: Пламен Гочев, Йохан Демен, Джон Холоус.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.