Контактен център

През изминалите дни ДЗИ обслужи над 5000 клиенти, пострадали от градушката

15/07/2014

Дружеството предприе извънредни мерки, за да обслужи клиентите с автомобилни и имуществени застраховки, пострадали от градушката на 08.07.2014г.

В рамките на седмица са обслужени над 5000 граждани, като съотношението автомобилни към имуществени щети е 8 към 1.

По предварителна оценка, размерът на щетите от това природно бедствие ще надхвърли 14 000 000лв.

Започна изплащане на щети и издаване на възлагателни писма по ускорена процедура. За повече информация вижте тук.

 

Мерките, целящи повишаване качеството на обслужване на клиентите, са:

За щети по автомобили:

 • Удължен срок за деклариране на застрахователни претенции – от предвидените 5 (пет) – на 25 (двадесет и пет) дни – до 01.08.2014г.
 • Олекотена процедура при предоставяне на необходимите документи и няма да се изисква справка от НИМХ.
   
 • Адреси и контакти:
  • ЛЦ София – кв. Военна рампа, ул. „Константин Преславски” №1. Телефон - 02/ 902 72 57
  • Драгалевци (автосервизен комплекс „Мотоексперт”), София, кв. „Драгалевци”, ул. „Черни връх” № 179 Б. Телефон 02/ 902 72 80 и 02/ 902 72 83
  • Дружба, София, ул. „Илия Бешков” №2 (сервиз „Дару Кар”). Телефон - 02/ 902 72 75 и 02/ 902 72 76

За щети по домашно имущество, офиси и т.н.:

 • Щети по имуществено застраховане се завеждат в ЦУ на ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД, на адрес: София, ул.Бенковски №3. 
   Уведомления за щета по имущество могат да се подават на имейл: claims_property@dzi.bg с приложен снимков материал. NB: На този имейл не могат да бъдат заявявани автомобилни щети.

За допълнителна информация клиентите на ДЗИ могат да се свържат с Денонощен контактен център на телефон 0 700 16 166. В денонощния контактен център може да се дава информация за щети, а номера на щети и регистриране на щети се извършват в посочените по-горе центрове.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново