Контактен център

От 10 март 2008 година ЗПАД ДЗИ стартира продажбите на нова застраховка "Живот", свързана с инвестиционни фондове от отворен тип "ДЗИ Елит"

07/03/2008

От 10 март 2008 година ЗПАД ДЗИ стартира продажбите на нова застраховка "Живот", свързана с инвестиционни фондове от отворен тип "ДЗИ Елит".

Продуктът е с еднократна премия и е ориентиран към клиенти с най-различен инвестиционен профил. Предлаганите фондове са тип: консервативен, балансиран, динамичен, но има и фондове в акции, предназначени за най-агресивните инвеститори. Набраните средства се управляват от КВС АМ. 

Важни предимства на ДЗИ Елит са възможностите за внасяне на допълнителна премия по всяко време - гаранция за активно управление на вложените пари, както и опцията за разширяване на застрахователната защита, чрез сключване на пакет "Злополука".

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново