Контактен център

От 01-ви Април 2008 стартират продажбите на ДЗИ ЛИДЕР : застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд с гарантиране на капитала

01/04/2008

От 01-ви Април 2008 стартират продажбите на ДЗИ ЛИДЕР : застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд с гарантиране на капитала. 

Застраховката осигурява 100% гаранция върху инвестирания капитал и 100% участие в нарастването на стойността на акциите в избраната инвестиционна кошница, както и допълнителна защита при "Злополука". 
Продуктът е с ограничен период на предлагане: от 01.04.2008 до 27.06.2008.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново