Контактен център

Нов продукт – ДЗИ КАПИТАЛ ЕВРО

09/05/2009

Нов продукт – ДЗИ КАПИТАЛ ЕВРО

ДЗИ КАПИТАЛ ЕВРО е спестовен продукт с еднократна премия, гарантиращ висока възвращаемост и ликвидност, както и застрахователна защита. Продуктът представлява застраховка „Живот” с гарантирано нарастване на натрупания спестовен фонд – т.е. той е едновременно сигурен и носи определена доходност. Тази застраховка е с нисък риск, тъй като средствата на клиентите се инвестират консервативно - в депозити.

За клиентите, сключили застраховка ДЗИ КАПИТАЛ ЕВРО, ДЗИ гарантира 6% лихвен процент за 2009 и 2010 година. За 2011 г. и в следващите години, падежната дата на застраховката е 20 Февруари 2014 г., лихвените проценти ще зависят от състоянието на финансовите пазари в България. Независимо от икономическата ситуация, лихвата не може да падне под 3 % - това е минимумът, гарантиран от ДЗИ.

Минималната премия за ДЗИ КАПИТАЛ ЕВРО е 500 евро. След изтичането на определен срок клиентът може да тегли част от внесената сума всяка година, без да губи гарантирания му лихвен процент върху оставащата част и без да плаща никакви такси за тази услуга.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.