Контактен център

Нова структура на ДЗИ

29/04/2009

Нова структура на ДЗИ

ДЗИ реши да опрости управленската си структура, като уеднакви състава на управителните съвети на ЗАД „ДЗИ”, “ДЗИ-Общо Застраховане” АД и ДЗИ “Здравно осигуряване”. Управителните съвети и на ЗАД „ДЗИ” и на “ДЗИ-Общо Застраховане” ще се състоят от: Н. Чандъров – Главен Изпълнителен Директор, М. Каленс и Р. Янсен – Изпълнителни Директори. В. Ангелов остава Главен изпълнителен директор на “ДЗИ - Здравно осигуряване”, а Управителният съвет на дружеството ще се състои от него и от тримата Изпълнителни директори, членове на УС на ЗАД “ДЗИ”. 
Вследствие на тези промени, ДЗИ и Валери Алексиев решиха да прекратят съвместната си работа, считано от 29.04.2009 г. Ресорната отговорност за направления “Животозастраховане” и “Здравно осигуряване” ще бъде поета от Мишел Каленс, който и към момента отговаря за направление „Общо Застраховане”. Докато „Информационните технологии” стават част от ресора на Рик Янсен, отговарящ понастоящем за „Финанси и риск мениджмънт” и „Управление на човешките ресурси”.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново