Контактен център

Нова структура на ДЗИ

29/04/2009

Нова структура на ДЗИ

ДЗИ реши да опрости управленската си структура, като уеднакви състава на управителните съвети на ЗАД „ДЗИ”, “ДЗИ-Общо Застраховане” АД и ДЗИ “Здравно осигуряване”. Управителните съвети и на ЗАД „ДЗИ” и на “ДЗИ-Общо Застраховане” ще се състоят от: Н. Чандъров – Главен Изпълнителен Директор, М. Каленс и Р. Янсен – Изпълнителни Директори. В. Ангелов остава Главен изпълнителен директор на “ДЗИ - Здравно осигуряване”, а Управителният съвет на дружеството ще се състои от него и от тримата Изпълнителни директори, членове на УС на ЗАД “ДЗИ”. 
Вследствие на тези промени, ДЗИ и Валери Алексиев решиха да прекратят съвместната си работа, считано от 29.04.2009 г. Ресорната отговорност за направления “Животозастраховане” и “Здравно осигуряване” ще бъде поета от Мишел Каленс, който и към момента отговаря за направление „Общо Застраховане”. Докато „Информационните технологии” стават част от ресора на Рик Янсен, отговарящ понастоящем за „Финанси и риск мениджмънт” и „Управление на човешките ресурси”.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.