Контактен център

На 14 септември KBC премина прага от 85% притежавани гласове в общото събрание на ДЗИ.

20/09/2007

На 14 септември KBC премина прага от 85% притежавани гласове в общото събрание на ДЗИ.

На 5 Септември 2007 г. KBC стартира 28 дневен публичен търг за откупуване на акции с цена от 96,3 евро, която е еквивалентна на цената, изплатена по-рано за 70% от акциите на дружеството. От 14 Септември KBC притежава 3 285 255 акции на ДЗИ или 85.11% от капитала/гласовете в общото събрание на ДЗИ, с което премина прага от 85% притежавани гласове.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.