Контактен център

На 14 септември KBC премина прага от 85% притежавани гласове в общото събрание на ДЗИ.

20/09/2007

На 14 септември KBC премина прага от 85% притежавани гласове в общото събрание на ДЗИ.

На 5 Септември 2007 г. KBC стартира 28 дневен публичен търг за откупуване на акции с цена от 96,3 евро, която е еквивалентна на цената, изплатена по-рано за 70% от акциите на дружеството. От 14 Септември KBC притежава 3 285 255 акции на ДЗИ или 85.11% от капитала/гласовете в общото събрание на ДЗИ, с което премина прага от 85% притежавани гласове.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново