Контактен център

На 12.12.2008г. се сключи официалната сделка по продажбата на дружествения дял на "ДЗИ-общо застраховане" АД в "Ер Бан" ООД.

10/01/2009

На 12.12.2008г. се сключи официалната сделка по продажбата на дружествения дял на „ДЗИ-общо застраховане” АД в „Ер Бан” ООД. 
Новият собственик на дяловете е „Бългерийън Авиейшън Груп” ЕАД, дъщерно дружество на „ХимИмпорт”АД.

До момента „Ер Бан” ООД беше дъщерно дружество на "ДЗИ – Общо застраховане" АД. 
Идеята за създаването на компания с такъв тип дейност датира от 1992 година, а създаването й става факт през 1993 г., под формата на акционерно дружество. 
През 2003 г. се трансформира в “Ер Бан” ООД, със собственик на 85.25% от дяловете „ДЗИ-общо застраховане” АД.

Предметът на дейност на „Ер Бан” е свързан с поддръжката и експлоатацията на летателен отряд, специализиран за оказване на въздушно-преносима спешна медицинска и друга помощ. 
„Ер Бан” ООД притежава лиценз за въздушен превозвач по спешна медицинска помощ и има право да извършва специализирани авиационни работи и търговски въздушни превози.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново