Контактен център

За 4 пореден път Застраховател на годината е „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД

20/05/2014

На официалната церемония, състояла се на 19.05.2014г., за четвърта поредна година ДЗИ получи най-високото отличие в застрахователния бранш.  

Призът беше връчен на Коста Чолаков – Председател на УС и главен изпълнителен директор на ДЗИ.

При получаването на наградата К. Чолаков подчерта факта, че наградата се дължи на усилията на всички служители и посредници на ДЗИ. Той  посвети наградата на търговската мрежа и брокерите и допълни, че се надява с тяхна помощ и следващата година отново наградата да бъде присъдена на ДЗИ.

Критериите за избор на „Застраховател на годината” са: пазарен дял, брутни изплатени обезщетения, технически резултат, нетен премиен приход, коефициент на платежоспособност, дял на техническите резерви, нетен коефициент на разходите. Номинации и решение на експертно жури определят победителите всяка година.

Вече шест години най-високите постижения в застраховането се отличават чрез събитието „Застраховател на годината”, организирано от: Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциация на българските застрахователи, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски".

2011, 2012, 2013 и 2014 са годините, в които „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД е носител на наградата Застраховател на годината.

Информация за „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД:
ДЗИ е дружеството с най-дълга история и опит на българския застрахователен пазар. Благодарение на своята отлично развита дистрибуционна мрежа компанията достига до своите клиенти и партньори на територията на цялата страна. 
Компанията, символ на „застраховане” в България, разработва и предлага пълна гама продукти в направления общо застраховане и животозастраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове. През годините експертите на ДЗИ на базата на своя опит, както и благодарение на активен международен обмен като част от белгийската банково-застрахователна група КВС, разработиха редица иновативни решения в продуктовото портфолио, както и в обслужването на клиенти и посредници.

ДЗИ е компания, която е изключително стабилна – според официалните данни компанията е с най-високи технически резерви на застрахователния пазар у нас.
Данни за „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД към 31 декември 2013 г.:

  • Печалба след данъци – 7 343 хил. лв.
  • Граница на платежоспособност – 26 056 хил. лв. или покритие в размер на 246,5% от собствените средства, намалени с нематериалните активи
  • Изплатени претенции – 79 992 хил. лв.
Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.