Контактен център

Застрахователна защита, спестяване и инвестиция - това е новото универсално предложение на ДЗИ в животозастраховането

05/10/2011

От м. октомври ДЗИ предлага  нова застраховка „Живот” - „ДЗИ Селект+”. Продуктът се характеризира с: изключителна гъвкавост - клиентът избира степента на застрахователна защита и сумите, които да инвестира или спестява, с висока  ликвидност - възможност за авансово теглене на суми, както и възможност за промени през целия срок на договора. Третата ключова характеристика е защитата - на практика, застрахователната сума се избира от клиента и не е обвързана със сумата, която се спестява. По всяко време от действието на застраховката има възможност за довнасяне на суми, чрез които се увеличава размера на спестовния фонд. 
Освен основните покрития на „ДЗИ Селект+”, могат да бъдат сключени и допълнителни – злополука, временна нетрудоспособност, болничен престой, и особено тежки заболявания.

Новата застраховка „Живот” е комбинация от застрахователна защита, спестяване и инвестиция според индивидуалните нужди на всеки клиент. Освен високата застрахователна защита и натрупване на спестовен фонд, застраховката предлага и възможност за участие в 5 инвестиционни фонда с различен рисков профил (консервативен, балансиран, динамичен и агресивен), управлявани от групата КВС.

През периода на кампанията - от 01.10.2011 до 31.12.2011 година, сключилите застраховката ще получат и специален подарък. 
 
Подробна информация за „ДЗИ Селект+” можете да намерите тук.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново