Контактен център

ЗАД "ДЗИ" - Общо събрание на дружеството

08/06/2010

На основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от ЗППЦК и чл. 21, ал. 2 от Устава, с Протокол № 21/25.05.2010 и Протокол № 22/01.06.2010г., Управителният съвет на Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ „ДЗИ”, свиква годишно отчетно Общо събрание на акционерите на 09.07.2010 г. в 11.00 ч., в гр. София, бул. „Цар Освободител” №6, Заседателна зала.

Покана и дневен ред

Отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит и контрол през 2009 г.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.