Контактен център

ЗАД ДЗИ" - Общо събрание на дружеството

25/05/2009

ЗАД "ДЗИ", на основание Закона за публичното предлагане на ценни книжа представя покана и материали за Годишно редовно Общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 25.06.2009 г.

Покана 
Описание на обявения акт 
Препис - извлечение 
Материали 
Дневен ред

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.