Контактен център

ЗАД ДЗИ" - Общо събрание на дружеството

25/05/2009

ЗАД "ДЗИ", на основание Закона за публичното предлагане на ценни книжа представя покана и материали за Годишно редовно Общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 25.06.2009 г.

Покана 
Описание на обявения акт 
Препис - извлечение 
Материали 
Дневен ред

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново