Контактен център

ЗАД "ДЗИ" и "ДЗИ-Общо застраховане" свикват извънредни Общи събрания на акционерите на 27.10.2009 г.

25/09/2009

ЗАД "ДЗИ" и "ДЗИ-Общо застраховане" свикват извънредни Общи събрания на акционерите на 27.10.2009 г., с дневен ред: избор на нов член на Надзорните съвети на мястото на Ян Ванхевел; избор на нов член на Одитните комитети на мястото на Антон Свраков

Покана може да намерите тук.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново