Контактен център

ЗАД "ДЗИ" И "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, част от КВС Group, обявяватначалото на Стажантската си програма за 2010 г.

12/03/2010

ДЗИ ще представи официално
програмата си, съвместно със СИБАНК, на Форум Кариери 2010:

  • 5 - 16 март в София, НДК, щанд 124
  • 31 март в Свищов, СА "Д. Ценов", щанд 17
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново