Контактен център

Електронна полица

25/07/2011

В съответствие с регулаторните изисквания и разпоредби, от 26.07.2011 г. всички полици по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите ще се издават само и единствено по електронен път – посредством единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР). На практика, съкратеното и – добило масова популярност, наименование на ЕИСОУКР е електронна полица. Освен за „Гражданска отговорност” на автомобилистите, електронни полици ще се издават и по задължителните застраховки „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, както и сертификати „Зелена карта“.

Макар и нововъведена за българския пазар, електронната полица предлага редица преимущества за клиента: по-бързо обслужване, защото веднъж въведени, данните излизат автоматично при подновяване; намален риск от грешки при въвеждане; автоматично тарифиране и по-бърз процес на сключване; възможност за проверка на валидност на полица в реално време; гарантирана сигурност.

Сключените до момента полици запазват своята валидност до края на застрахователния период и няма да бъде необходимо тяхното преиздаване.

В бъдеще, електронната полица ще допринесе за създаването на единна база данни и въвеждането на системата „Бонус-малус”. Така, изрядните шофьори ще плащат по-малко, благодарение на съзнателното си поведение на пътя.

Електронна полица може да бъде сключена във всеки офис на ДЗИ, както и при сертифицираните ни посредници.

Вижте и нашата брошура , създадена специално за въвеждането на Електронната полица.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново