Контактен център

Електронна полица

25/07/2011

В съответствие с регулаторните изисквания и разпоредби, от 26.07.2011 г. всички полици по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите ще се издават само и единствено по електронен път – посредством единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР). На практика, съкратеното и – добило масова популярност, наименование на ЕИСОУКР е електронна полица. Освен за „Гражданска отговорност” на автомобилистите, електронни полици ще се издават и по задължителните застраховки „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, както и сертификати „Зелена карта“.

Макар и нововъведена за българския пазар, електронната полица предлага редица преимущества за клиента: по-бързо обслужване, защото веднъж въведени, данните излизат автоматично при подновяване; намален риск от грешки при въвеждане; автоматично тарифиране и по-бърз процес на сключване; възможност за проверка на валидност на полица в реално време; гарантирана сигурност.

Сключените до момента полици запазват своята валидност до края на застрахователния период и няма да бъде необходимо тяхното преиздаване.

В бъдеще, електронната полица ще допринесе за създаването на единна база данни и въвеждането на системата „Бонус-малус”. Така, изрядните шофьори ще плащат по-малко, благодарение на съзнателното си поведение на пътя.

Електронна полица може да бъде сключена във всеки офис на ДЗИ, както и при сертифицираните ни посредници.

Вижте и нашата брошура , създадена специално за въвеждането на Електронната полица.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.