Контактен център

ДЗИ със собствен щанд на изложението „Стройко”

24/03/2010

„ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД предоставя възможността на посетителите на тазгодишното пролетно изложение „Стройко” да се погрижат за своя дом, като сключат имуществена застраховка. Полицата е за срок от една година, като клиентите получават специален бонус – 1 допълнителен, 13-и безплатен месец защита на тяхното имуществото.

Застраховката на ДЗИ защитава, както жилището на клиента, така и вещите за ежедневна употреба в едно домакинство – мебели, домакински електроуреди и др. Имуществените застраховки осигуряват застрахователна защита за събития, настъпили в резултат на пожар, природни бедствия – буря, градушка, наводнение, земетресение, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом и въоръжен грабеж, чупене на стъкла и др.

Подробна информация за застраховката и различните покрития, които тя осигурява, можете да получите на щанда на ДЗИ, в НДК, 1 етаж, по време на изложението.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново