Контактен център

ДЗИ стартира кампания спестовни застраховки „Живот” със специални условия и тарифи

01/11/2010

С нови допълнителни пакети стартира есенната кампания по спестовно животозастраховане на ЗАД „ДЗИ”.
В съответствие с нуждите на пазара и клиентите, застрахователното дружество пуска в продажба към своите застраховки „Живот” допълнителните пакети „Болничен престой” и „Временна неработоспособност от злополука”.

Допълнителните пакети се сключват към основното покритие на застраховки “Живот”,  Детски застраховки и застраховки „Живот”, свързани с инвестиционни фондове, както и при условие, че е сключен пакет „Злополука”.

По допълнителен пакет “Болничен престой”, вследствие на злополука, Застрахователят покрива следните застрахователни събития:

  • Медицински разходи за болничен престой;
  • Дневни пари за болничен престой;
  • Суми за оперативно лечение на органи и системи.

По допълнителен пакет “Временна неработоспособност от злополука” Застрахователят изплаща % от застрахователната сума, в зависимост от продължителността на временната неработоспособност.

Основните продукти, включени в кампанията са: детска застраховка „ДЗИ Старт+” и смесена застраховка живот „ДЗИ Актив+”. Тези продукти са съчетание от висока степен на застрахователна защита и спестовен елемент.

ДЗИ СТАРТ+ е детска застраховка, при която застрахованият е родител, баба или дядо и се сключва в полза на детето. Продуктът осигурява на ползващото лице (детето), при навършване на определена възраст, средства за образование, собствен дом или средства за стартиране на собствен бизнес.

ДЗИ АКТИВ+ е застраховка, специално разработена за нуждите на клиентите, които желаят гарантирано да увеличат спестяванията си, като същевременно могат да разчитат и на надеждна застрахователна защита. Продуктът е предназначен за всички онези, които искат да осигурят семейството и близките си, в случай на непредвидено събитие.

Новоразработените пакети предлагат специални условия и тарифи за клиентите на ДЗИ. Освен това, през периода на кампанията първите 3 000 клиенти на ЗАД „ДЗИ”, сключили застраховки „ДЗИ АКТИВ+” и „ДЗИ СТАРТ+”, получават специален подарък - луксозна химикалка.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново