Контактен център

ДЗИ стартира денонощен контактен център за клиенти

07/07/2014

Денонощният контактен център на ДЗИ обслужва клиентски запитвания и осигурява съдействие по телефона при спешни ситуации 24 часа в денонощието / 7 дни в седмицата / 52 седмици в годината.
Контактният център е една от стъпките за ДЗИ да бъде модерен застраховател, лесно достъпен и винаги на разположение на своите клиенти.

Бързата и адекватна реакция на всички запитвания е начинът на компанията да отговори на очакванията на своите клиенти и застрахователни посредници, използвайки различни канали за комуникация - телефон, имейл, корпоративен уебсайт. 
К. Чолаков, ГИД ДЗИ: Стартирахме контактния център, водени от няколко основни принципа, които вярваме, че са важни за нашите клиенти:  винаги човешки глас, разбиране и отзивчивост, бързина в обслужването.

Освен денонощното обслужване на клиенти, екипът на контактния център на ДЗИ осигурява съдействие на застрахователни посредници и партньори на компанията всеки работен ден от 08.00 до 19.00ч.

Контактният център е част от цялостната програма за дигитализация, с която ДЗИ отговаря на променените изисквания на клиентите и на предизвикателствата, които новите технологии поставят пред нас. Дигиталният подход е в основата на стратегията на компанията, чиято реализация включва редица инициативи като: работа по SMS известяване, уебсайт и мобилни приложения, нови комуникационни канали.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново