Контактен център

ДЗИ стартира денонощен контактен център за клиенти

07/07/2014

Денонощният контактен център на ДЗИ обслужва клиентски запитвания и осигурява съдействие по телефона при спешни ситуации 24 часа в денонощието / 7 дни в седмицата / 52 седмици в годината.
Контактният център е една от стъпките за ДЗИ да бъде модерен застраховател, лесно достъпен и винаги на разположение на своите клиенти.

Бързата и адекватна реакция на всички запитвания е начинът на компанията да отговори на очакванията на своите клиенти и застрахователни посредници, използвайки различни канали за комуникация - телефон, имейл, корпоративен уебсайт. 
К. Чолаков, ГИД ДЗИ: Стартирахме контактния център, водени от няколко основни принципа, които вярваме, че са важни за нашите клиенти:  винаги човешки глас, разбиране и отзивчивост, бързина в обслужването.

Освен денонощното обслужване на клиенти, екипът на контактния център на ДЗИ осигурява съдействие на застрахователни посредници и партньори на компанията всеки работен ден от 08.00 до 19.00ч.

Контактният център е част от цялостната програма за дигитализация, с която ДЗИ отговаря на променените изисквания на клиентите и на предизвикателствата, които новите технологии поставят пред нас. Дигиталният подход е в основата на стратегията на компанията, чиято реализация включва редица инициативи като: работа по SMS известяване, уебсайт и мобилни приложения, нови комуникационни канали.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховка Каско+ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.