Контактен център

ДЗИ спечели проект за обучение на служителите си

13/06/2013

В подкрепа на корпоративната стратегия за развитие на своите служители ДЗИ представи и успешно защити проект за обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Амбициозният проект е с продължителност 12 месеца и включва обучения за 446 служители по 9 ключови компетенции: Управление на хора и екипи, Управление на промяната и стратегическо мислене, Английски език, Работа с електронни таблици - анализ на данни, Управление на времето, Управление на проекти, Работа в екип и ефективна комуникация, Мотивационно обучение за ефективно договаряне на финансовите пазари и Мотивационно обучение за надграждане на продажбени умения.

Ние вярваме, че инвестирането в компетентността на служителите ни и по този начин повишаване на качеството на обслужване на клиентите ни е наше конкурентно предимство,  което ще продължи да дава добавена стойност на компанията.

В хода на реализацията на проекта ДЗИ обявява процедура за определяне на изпълнители. Подробна информация можете да намерите ТУК.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново