Контактен център

ДЗИ пуска нов продукт по имуществено застраховане – Застрахователна полица за малки и средни фирми

22/05/2009

ДЗИ пуска нов продукт по имуществено застраховане – Застрахователна полица за малки и средни фирми

От 15 май „ДЗИ – Общо застраховане” АД пуска в продажба своя нов търговски продукт по имуществено застраховане – Застрахователна полица за малки и средни фирми. Тя представлява алтернативна форма на основната полица за застраховане на имуществата на юридически лица и ЕТ. Предназначена е за административни, търговски и нерискови производствени обекти. Разработена е на базата на фиксирани лимити и пакетно основно покритие, с възможност за избор на вида валута, допълнителни покрития и начин на плащане.

С новата полица на клиентите се предоставят следните преимущества:

  • оптимално застрахователно покритие, включващо най-често избираните рискове
  • избор на индивидуална комбинация от покрития и лимити 
  • лесно определяне на застрахователната сума във валута по желание
  • конкурентна цена и възможност за разсрочено плащане на премията, бeз допълнително завишаване
  • своевременно и гарантирано изплащане дори и на най-малките щети
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново