Контактен център

ДЗИ отново е Superbrand

22/03/2012

Това стана ясно след оповестяването на резултатите от престижната международна класация Superbrands 2012. Независимото проучване на потребителския сегмент се провежда за трети път у нас по инициатива на глобалната организация Superbrands.

Методиката на подбор и оценяване на брандовете е универсална за всички страни, реализиращи програмата Superbrands. Селективният процес се осъществява на два етапа: чрез конфиденциално гласуване на членовете на независимото експертно жури - Борда на Superbrands Bulgaria, и чрез национално гласуване на потребителите в интернет. Това дава възможност експертното мнение да се разгледа успоредно с мнението на потребителите. Членовете на Борда не получават материално възнаграждение, те не оценяват марка, с която са свързани, или  брандове на свои конкуренти.

В процеса на оценяване експертите и потребителите се ръководят от дефиницията и критериите на световната организация за Superbrands:

Superbrands е марка, която е изградила отлична репутация в своя сектор и предлага значителни материални и емоционални предимства пред конкурентите. Тези преимущества, съзнателно или несъзнателно, признават потребителите и искат да ги притежават. Superbrands трябва да демонстрира:
Качество
Надеждност
Различие

Номинираните марки бяха позиционирани за оценяване по сектори в 29 категории от потребителския сегмент на българския пазар. ДЗИ е безспорен лидер в категория „Финансови услуги – застраховане”. За ДЗИ това е втори Superbrands, след като дружеството спечели наградата и при предишното провеждане на конкурса за периода 2009-2010.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново