Контактен център

ДЗИ откри два нови офиса в град Пловдив

07/07/2010

На 1 юли в град Пловдив бяха открити два нови офиса на ДЗИ. 
Лентата беше тържествено прерязана от Главния изпълнителен директор на ДЗИ, Недялко Чандъров, който пожела успешен старт на колегите от Пловдив. По традиция, откриването беше съпътствано от ритуален водосвет за здраве и благоденствие. 
Кристина Златарева, Регионален мениджър, и Едгар ван Аалст, Директор „Маркетинг и каптивни канали” посрещнаха официалните гости на събитието.
На откриването присъстваха Р. Петков, Зам. Областен управител на гр. Пловдив, Зам.-кмета на Район Централен, главният финансист на Митници Пловдив, общински съветници, официални лица, клиенти и служители на ДЗИ.

Офисите на ДЗИ са разположени на удобни за клиентите на компанията места - в самия център на града, на ул. „Гладстон” №46 и в ж.к. „Тракия” - на ул. „Съединение”№13. Клиентите и на двата офиса ще бъдат консултирани и обслужвани по оптимален за техните нужди начин.В офисите се предлагат всички видове застрахователни продукти на ДЗИ.

Офисите са с работно време, съобразено с нуждите на клиентите:
Офис „Гладстон” е отворен през седмицата от 10.00ч. до 18.00ч. и от 9.00ч. до 17.00ч. в събота.
Офис „Тракия” е с работно време от 12.00ч. до 20.00ч. през седмицата и от 10.00ч. до 16.00ч. в събота.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново