Контактен център

ДЗИ ОБЯВЯВА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2008г.

23/05/2008

Тя е за дипломанти или студенти в последен курс в специалностите икономика и финанси, икономика на труда, право, застрахователно и социално дело, бизнес администрация, информационни технологии и комуникации, маркетинг, реклама и връзки с обществеността. Младежите могат да кандидатстват за работа както в централата, така и в някои градове в страната. Стажът е платен и продължава от един до шест месеца. Най – добре представилите се младежи ще получат предложение за работа.

Документи ще се приемат минимум една седмица преди започване на стажа. 

По-подробна информация, ще намерите тук.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново