Контактен център

ДЗИ ОБЯВЯВА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2008г.

23/05/2008

Тя е за дипломанти или студенти в последен курс в специалностите икономика и финанси, икономика на труда, право, застрахователно и социално дело, бизнес администрация, информационни технологии и комуникации, маркетинг, реклама и връзки с обществеността. Младежите могат да кандидатстват за работа както в централата, така и в някои градове в страната. Стажът е платен и продължава от един до шест месеца. Най – добре представилите се младежи ще получат предложение за работа.

Документи ще се приемат минимум една седмица преди започване на стажа. 

По-подробна информация, ще намерите тук.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.