Контактен център

Автомобилното застраховане – отговорно отношение на пътя

07/11/2012

Традиционно в застрахователния календар последните месеци от годината се асоциират с автомобилните застраховки.

През призмата на спокойствието и защитата на всеки един водач, „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД подготви своята рекламна кампания с цел да напомни колко е важна автомобилната застраховка. Два кратки клипа със запомнящи се сюжети  показват, че и при някои стечения на обстоятелствата светът няма да спре да се върти и животът продължава – особено, когато имате застраховка. Когато избирате автомобилна застраховка:

  • Направете проучване какво се предлага на пазара, преди да сключите своята автомобилна застраховка. Освен покритие и цена на полицата е добре да се осведомите за стабилността на застрахователната компания и за нейните резерви. Това ще ви гарантира, че при евентуално произшествие Вие, като изряден притежател на полица, коректно ще получите нужното обслужване и обезщетение.
  • Търсете оптималното съотношение на цена и предлагано покритие. Понякога минимално доплащане може да ви подсигури срещу сериозни рискове – осведомете се за възможните допълнителни покрития. Можете да се договорите за допълнителни условия при ликвидация на щети, за ползване на официален сервиз, ремонт в чужбина и др.
  • Освен задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е добре да помислите и за доброволната Каско. Тази застраховка е важна, защото осигурява обезщетение на собственика при нанесени щети на автомобила. Така например, ако тръгнете на път и претърпите инцидент, сумата, която ще сте инвестирали за покупка на тази застраховка, ще е значително по-малка от онова, което би трябвало да заплатите от джоба си, ако не сте застраховани.
  • Когато се срещате с Вашия застрахователен консултант, попитайте за отстъпка – лоялните клиенти с добра история на щетимост могат да получат бонус за това, че са коректни и изрядни на пътя.
  • За по-подробна и персонализирана информация – заповядайте в най-близкия до Вас офис на ДЗИ или се свържете с Вашия застрахователен консултант.

Вижте повече за възможностите, които предлагат автомобилните застраховки на ДЗИ.

„ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД е с най-дълъг опит и история на българския застрахователен пазар. Експертите на дружеството, на базата на своя опит, както и благодарение на активен международен обмен в рамките на КВС Груп, разработиха през годините редица иновативни решения в своите автомобилни застраховки. Официалните данни на КФН сочат, че ДЗИ е компанията с най-високи технически резерви на застрахователния пазар, възлизащи на близо 213 милиона лева.

ДЗИ е носител на най-високото отличие в бранша - Застраховател на годината в Общо застраховане, през последните две години. Също така, дружеството е отличено и за „Най-коректен застраховател при изплащане на застрахователни обезщетения за 2011г.” в общото застраховане

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново