Контактен център

Финансовата грамотност – приоритет на КВС България

11/05/2016

Двете компании на КВС България – ДЗИ и СИБАНК,  представят Доклад към обществото за 2015 година
За първи път ДЗИ показва 70 години история на застраховането в България в уникална музейна експозиция като част от програмата за финансова грамотност

На 10 май 2016 г. в рамките на специално събитие, открито от Петър Андронов, кънтри мениджър на КВС за България и главен изпълнителен директор на СИБАНК, и Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ, бе представен съвместният Доклад към обществото на двете компании. Документът обобщава  усилията и работата на ДЗИ и СИБАНК през 2015 г., насочени към устойчиви социално-отговорни дейности. Финансовата грамотност е на дневен ред и припозната нужда на българското общество и двете компании се ангажират да дадат своя принос за повишаването й сред широки групи хора. Останалите направления, в които двете компании фокусират своите усилия, са: насърчаване на предприемачеството, околна среда и здраве.

Събитието отбеляза и 70-та годишнина на ДЗИ, компанията с най-дълъг опит в съвременната история на българското застраховане, с откриването на първата музейна експозиция на застраховането у нас. Уникалната експозиция обхваща периода от 1946 година до наши дни и разкрива различни експонати, събрани от ДЗИ през годините: книги, учебници, застрахователни полици, рекламно-информационни материали и др.

Експозицията продължава до 20 май 2016 г. и е част от дългосрочната програма за финансова грамотност. Инициативата цели да повиши информираността и финансовата култура на обществото и най-вече на подрастващото поколение.

В потвърждение на тази философия на събитието беше обявена и каузата на ДЗИ – „История с бъдеще: висше образование за повече български деца“. Благодарение на нея всяка година 10 деца от различни региони на страната ще могат да продължат образованието си във висше учебно заведение. Това ще бъде възможно чрез серия от благотворителни инициативи в големите градове на страната, с които дружеството ще финансира следването на стипендиантите в период от четири години.

Партньор в дългогодишната кауза на застрахователното дружество е Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Бизнес клуб на СУ, с които ДЗИ сключи официално споразумение в рамките на събитието.

Всеки, който желае да допринесе за каузата, ще има възможност да го направи и по време на 10-те концерта, които ДЗИ ще проведе в различни градове в страната по случай своята 70-годишнина в периода 11 май - 22 юни 2016 г. Средствата ще постъпват в набирателна сметка в СИБАНК ЕАД на името на "ДЗИ - Животозастраховане“ ЕАД: IBAN № BG73BUIB98885000036600, BIC код BUIBBGSF.

                                                                                  

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.