Контактен център

ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА И ТАРИФИТЕ НА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА „ДЗИ BEST DOCTORS“

15/02/2019

Поради значителното използване на услугите по застраховка Best Doctors в България, което показва ползата за клиентите от този продукт, от 01.02. 2018 година Best Doctors Underwriting International /компанията, която организира предоставянето на услуги по медицинска застраховка „ДЗИ Best Doctors“ приложи промяна на условията и на цените на продукта. Във връзка с това считано от 01.02.2019 година са в сила новите условия и тарифи на медицинска застраховка ДЗИ Best Doctors, която ще замести съществуващите продукти.

Важно за вашия договор:

В зависимост от покритията  по действащата застраховка „ДЗИ Бест Докторс“, промяната за всеки  клиент ще бъде различна.

За да получите максимално точна и изчерпателна информация за промяната в условията по Вашата полица, Вашият обслужващ офис/ застрахователен агент/ брокер ще се свърже с Вас, за да даде подробно обяснение  за начина, по който да замените полицата си и  да продължите да ползвате услугата.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново