Контактен център

ПРОМОЦИOНАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА АДВОКАТСКИ ДРУЖЕСТВА

15/12/2015

Ние от ДЗИ знаем, че адвокатската професия е сложно и отговорно занимание. В последните години тя все по-често се упражнява от адвокати в съдружие. Общите клиенти и съвместната работа на адвокатите-съдружници е предпоставка и за общо застрахователно покритие по задължителната застраховка “Професионална отговорност”.

Като застраховател с богат опит в предлагането на застраховка “Професионална отговорност на адвокати” ДЗИ анализира потребностите на своите клиенти и им предлага решения, отговарящи на техните нужди и очаквания.

От 15.12.2015г. ДЗИ предлага промоционални условия за сключване на застраховка “Професионална отговорност” от адвокатско дружество или съдружие, покриваща отговорността на целия му професионален екип – съдружници и адвокати.

НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ*

Пример 1: Адвокатско дружество с 2 съдружници-адвокати, застрахова отговорността им с лимити от 50 000лв. за едно застрахователно събитие (иск) и 100 000лв. за всички застрахователни събития, срещу заплащане на премия от 240лв.

Пример 2: Адвокатско съдружие от 5 адвокати, застрахова отговорността им с лимити от 150 000лв. за едно застрахователно събитие (иск) и 300 000лв. за всички застрахователни събития, срещу заплащане на премия от 880лв.

*представените варианти са примерни и нямат силата на индивидуална ценова оферта

Ако изберете ДЗИ, Вашето адвокатско дружество/съдружие ще се възползва от комплексна застрахователна защита:

  • Застрахователно покритие за целия професионален екип на адвокатското дружество/съдружие.
  • Лимити на отговорност, които Ви гарантират висока степен на защита.
  • Пълно застрахователно покритие без прилагане на самоучастие.

За подробности по условията на промоцията можете да се обръщате към агенциите и офисите на ДЗИ в цялата страна.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.