Контактен център

Обслужване на щети по Природни Бедствия настъпили в периода 01-04 Юли 2017г.

04/07/2017

Във връзка с деклариране на застрахователни претенции и извършване на огледи по настъпили за периода 01-05 Юли 2017г. събития от природни бедствия (градушка, буря, проливен дъжд) и с цел по-добро обслужване на клиенти, се въвеждат следните допълнителни мерки, които да облекчат предявяването на претенции:

  • Удължен срок за деклариране на застрахователни претенции и извършване на огледи по настъпили в периода 01-05 Юли 2017г. събития от природни бедствия (градушка, буря, проливен дъжд) - до 31.07.2017г.
  • Удължено работното време на Центъра за обслужване на автомобилни щети София Север (кв. Орландовци) за периода 05.07.2017 - 15.07.2017:

* обслужване на клиенти в делнични дни ще се извършва до 18.00 часа.
* обслужване на клиенти в събота на 08.07.2017г. и на 15.07.2017г. ще се извършва от 9.00 до 15.30ч.

  • Клиентите, констатирали увреждания, следва се свържат с Контактния център на ДЗИ 0700 16 166 и да подадат известие за застрахователно събитие, като посочат данни за застрахования обект и наличната застрахователна полица.
  • Посредници и клиенти констатирали автомобилни щети могат да ползват онлайн известие  http://portal.claim.bg/dzi/, с което ще получат предимство при регистрация и извършване на оглед в Център за обслужване на щети София Север (кв. Орландовци)
  • За щети по имуществени застраховки, клиентите могат да използват директно услугите на Контактния център на ДЗИ 0700 16 166, за подаване на известие за застрахователно събитие.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново