Контактен център

Най-доброто образование за децата ни - заедно с ДЗИ

04/11/2014

До края на годината ДЗИ провежда кампания, насочена специално към образованието на българските деца. Това е така, защото застраховката „Живот“, освен  средство за защита и спокойствие, е и вид спестовен инструмент-инвестиция в бъдещето на децата, който да се използва в тяхна полза след навършване на пълнолетие.

Изпълнявайки своята социална роля за повишаване информираността на обществото, застрахователното дружество помага на клиентите да се запознаят с възможностите за дългосрочно спестяване чрез застраховки „Живот“, осигуряването на достъпна застрахователна защита при непредвидени ситуации, както и данъчни облекчения, свързани с този тип продукти. Така например, „ДЗИ СЕЛЕКТ +“ е застраховка, при която клиентите могат гъвкаво, спрямо своите нужди,  да определят средствата, които желаят да спестяват и желаният размер на застрахователните обезщетения при настъпване на неблагоприятно събитие.

Клиентите, сключили застраховка Живот в рамките на кампанията, могат да получат атрактивни подаръци*.  

Допълнителна информация можете да получите на телефон 0 700 16 166 или в най-близкия офис на ДЗИ на територията на цялата страна.

*До изчерпване на наличните количества.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.