Контактен център

Най-доброто образование за децата ни - заедно с ДЗИ

04/11/2014

До края на годината ДЗИ провежда кампания, насочена специално към образованието на българските деца. Това е така, защото застраховката „Живот“, освен  средство за защита и спокойствие, е и вид спестовен инструмент-инвестиция в бъдещето на децата, който да се използва в тяхна полза след навършване на пълнолетие.

Изпълнявайки своята социална роля за повишаване информираността на обществото, застрахователното дружество помага на клиентите да се запознаят с възможностите за дългосрочно спестяване чрез застраховки „Живот“, осигуряването на достъпна застрахователна защита при непредвидени ситуации, както и данъчни облекчения, свързани с този тип продукти. Така например, „ДЗИ СЕЛЕКТ +“ е застраховка, при която клиентите могат гъвкаво, спрямо своите нужди,  да определят средствата, които желаят да спестяват и желаният размер на застрахователните обезщетения при настъпване на неблагоприятно събитие.

Клиентите, сключили застраховка Живот в рамките на кампанията, могат да получат атрактивни подаръци*.  

Допълнителна информация можете да получите на телефон 0 700 16 166 или в най-близкия офис на ДЗИ на територията на цялата страна.

*До изчерпване на наличните количества.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново