Контактен център

Кое прави финансовите институции социално отговорни?

21/07/2015

Това е темата на кръгла маса, организирана от ДЗИ и СИБАНК, с участието на медии и НПО. В рамките на събитието бяха обсъдени различни аспекти на корпоративната устойчивост и отговорност през призмата на финансовите институции и ролята им в полза на обществото. Трите страни обмениха гледни точки относно това кое прави един бизнес социално отговорен, има ли потребност в обществото тази тема да бъде отразявана и как компаниите да комуникират тези свои дейности.
При откриването на събитието Петър Андронов, кънтри мениджър на КВС за България и главен изпълнителен директор на СИБАНК, дефинира корпоративната социална отговорност като корпоративна устойчивост и отговорност и обясни, че целта на всеки сериозен бизнес е да се развива и печели дългосрочно, но важното е да го прави  пазейки баланса между интересите на всички страни – клиентите, служителите, обществото, околната среда. За да се върне доверието във финансовите институции, те трябва ясно да представят своите етични и отговорни практики, смята той.

Първият Доклад към обществото на ДЗИ и СИБАНК е важен, защото е доброволен, тоест информацията в него (нефинансови данни) не се изисква по закон от двете институции, подчерта Марина Стефанова от Българска мрежа на Глобалния договор. Докладът представлява самооценка, която обхваща процеси и дългосрочни инициативи,  не еднократни акции и обзор на събития от корпоративния календар.

Документът на практика е първият в България, реализиран от банково-застрахователна група. Коста Чолаков, Председател на УС и главен изпълнителен директор на ДЗИ, подчерта, че корпоративната устойчивост и отговорност е заложена в ДНК на ДЗИ и СИБАНК като част от КВС груп. Тя е насочена към трите стълба: служители, клиенти, общество и носи в себе си духа на правене на бизнес и това, което отличава добрата компания от великата компания.

Марина Стефанова, Българска мрежа на Глобалния договор, направи обзор на съществуващите практики и начини, по които компаниите отчитат своята социална отговорност.

Владимир Тодоров,Българска асоциация на пострадали при катастрофи, посочи и анализира примери от България и чужбина, свързани с един от важните аспекти на социално отговорното поведение – безопасността на пътя и ролята на финансовите институции за повишаване на информираността и осъзнаването степента на сериозност на проблема.

Модератор на дискусията беше Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация „Помощ за благотворителността“.

По време на кръглата маса СИБАНК и ДЗИ обявиха актуални резултати от анкетно проучване сред клиентите на двете компании за това как те възприемат социалната отговорност на бизнеса. 76% от анкетираните клиенти на двете компании твърдят, че при избора на банка и застраховател се интересуват от репутацията им като социално отговорни компании, а 87% смятат, че КСО пряко влияе на развитието на бизнеса.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.