Контактен център

Защита на лични данни

28/05/2018

Уважаеми клиенти,

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. ДЗИ предприема необходимите организационни и технически мерки, за да обработва личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин и да гарантира по-голяма сигурност и защита на данните Ви. Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) бихме искали да Ви информираме, че сме публикували подробна информация относно начина на обработка и защита на личните Ви данни съгласно изискванията на Регламента за информираност на субектите на данни и прозрачност на обработването.

Повече информация можете да намерите тук.

Екипът на ДЗИ

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново