Контактен център

ДЗИ стана член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

03/02/2015

С единодушно решение на УС на КРИБ, кандидатурата на ДЗИ бе официално одобрена и дружеството вече е сред членовете на конфедерацията.

Целите на КРИБ са да работи за подобряване на бизнес средата в България чрез контакти със законодателната, изпълнителната и местните власти, да повишава конкурентоспособността на българската икономика и да насърчава споделянето на добри и успешни бизнес практики.

Конфедерацията обединява над 10 500 компании, колективни и индивидуални членове, произвежда 75% от БВП и служителите, които обхваща са над 700 000 хиляди. На практика, КРИБ има 66 регионални представителства в цялата страна и обединява 55 браншови организации във всички сектори. 

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.