Контактен център

ДЗИ помага на младите хора да направят първите си крачки в бизнеса

05/03/2015

На 13 февруари официално беше сложено началото на проект „Ученически практики“ през тази година в Главната агенция на ДЗИ във Варна. 26 ученици от Търговската гимназия „Георги Раковски“ в града бяха приветствани от зам.-директора и представители на ДЗИ. По време на практиката учениците ще имат възможност да се докоснат до застрахователния бизнес и да почерпят практически опит, ръководени от своите ментори – експерти от компанията. Учениците ще научат повече за смисъла на застраховането, ще се запознаят с продуктите и услугите на ДЗИ в общото застраховане и животозастраховането, ще работят по реални казуси. Защо клиентът е най-важен, как се сключва застраховка, как се прави оглед и завежда щета – това са въпроси, на които те също ще намерят отговор до края на месец юни когато приключва практиката по проекта.

ДЗИ работи и с други специализирани средни училища в страната – Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ в град Плевен, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ в град Силистра и Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ в град Търговище.

Целта е да скъсим дистанцията между образованието и бизнеса като предоставим възможност на младите хора да придобият практически опит още от ученическата скамейка, за да бъдат конкурентноспособни и подготвени за корпоративния свят, който ги очаква.

Благодарим на колегите, които се ангажират с обучението на учениците от главните агенции във Варна, Плевен, Силистра и Търговище!

През изминалите две години ДЗИ беше активен участник и в проект „Студентски практики, благодарение на който много млади хора направиха своя професионален старт.

Вярваме, че със своите инициативи в тази област ДЗИ изгражда бъдещи специалисти в застраховането и дава шанс на младите хора да стартират успешна кариера.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.