Контактен център

ДЗИ на първо място в конкурса „Застрахователи за обществото“

02/10/2015

На официална церемония късно снощи ДЗИ получи отличието „Застраховател за обществото“.
За първи път застрахователите и застрахователните брокери заедно отбелязаха професионалния си празник. Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ)  отбелязаха Деня на застрахователя 1 октомври в София Лайв Клуб в НДК с инициативата „Застрахователи за обществото“. Конкурсът има за цел да покаже и утвърди добрите примери в застраховането, насочени към корпоративната устойчивост и отговорност.
ДЗИ спечели първо място с инициативата „Не си сам на пътя“ -  национална кампания, която има за цел да напомни на шофьорите да бъдат по-толерантни и отговорни един към друг, за да се намаляват опасните ситуации в трафика на градовете.

Призът беше връчен на Коста Чолаков – Председател на УС и главен изпълнителен директор на ДЗИ.
Г-н Чолаков поздрави всички застрахователи с празника и благодари за отличието, като подчерта социалната функция на застраховането. ДЗИ припознава своята социална роля в обществото и подкрепя и инициира редица проекти, свързани с повишаване информираността на гражданите, както в областта на застраховането, така и в направление пътна безопасност -  каза при получаването на отличието г-н Чолаков. 

Наградите за корпоративна социална отговорност в застраховането с най-добри постижения в полза на българското общество се присъждат за първа година. След като получиха еднакъв брой гласове, с първо място бе номинирано и  ЗАД "Армеец" АД.  На II-ро бе касиран проекта на “Дженерали застраховане” AД, а на трето място бяха отличени „ЗБК Балкан“ АД.

Повече за проектите можете да научите на страницата на АБЗ, както и от Първият Доклад към обществото на ДЗИ и СИБАНК.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново