Контактен център

ДЗИ е с най-високи резултати след прегледа на балансите на застрахователните дружества у нас

03/02/2017

Това стана ясно след като КФН публикува официално докладите  по-рано днес.  Според изнесените данни ДЗИ покрива изискванията на Платежоспособност II с най-високи коефициенти, като в направление животозастраховане представянето е близо 4 пъти над изискуемия минимум от 100%.

Коефициент на покритие на границата на капиталовите изисквания по Платежоспособност II:

  • ДЗИ – Животозостраховане ЕАД – 395%
  • ДЗИ – Общо застраховане ЕАД – 153% (след корекции)
  • ДЗИ Група – 193%

Данните показват, че в животозастраховането ДЗИ е с най-висока позиция сред застрахователните дружества на пазара. В общо застраховане коефициентът нарежда дружеството на първо място сред топ 10 от компаниите.  На групово ниво ДЗИ покрива близо 2 пъти изискванията, с което заема първото място сред застрахователните групи в България, като следващият по този показател покрива изискванията на 125%.

Пълните доклади можете да прочетете на страницата на Комисията за финансов надзор като натиснете тук

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново