Контактен център

Вземи днес своето „ЕвроБъдеще“

30/09/2018

Добре е да сме готови за всичко, когато гледаме напред. С „ЕвроБъдеще“ постигаш точно това.

Получаваш комплексна застрахователна защита и удобна дългосрочна инвестиция в един обединен продукт.

Попитай за своето „ЕвроБъдеще“ в най-близкия офис на ДЗИ или виж повече тук.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново