Контактен център

Контакти

Национален телефонен номер на ДЗИ: 0700 16 166

Помощен център при електронно издаване на полици за застрахователни посредници: 02 902 7575

Застрахователно акционерно дружество „ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД - life.ins@dzi.bg

„ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД - general.ins@dzi.bg

Работно време: от понеделник до петък от 8:30 до 17:30 часа.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново