Контактен център

Контакти

Национален телефонен номер на ДЗИ: 0700 16 166

Помощен център при електронно издаване на полици за застрахователни посредници: 02 902 7575

Застрахователно акционерно дружество „ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД - life.ins@dzi.bg

„ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД - general.ins@dzi.bg

Работно време: от понеделник до петък от 8:30 до 17:30 часа.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.