Контактен център

Комбинирана полица за търговски обекти

Комбинираната полица за застраховане на търговски обекти е пакетен продукт, който дава възможност за едновременно сключване в една полица на няколко застраховки от различен вид – имущество, строително-монтажни рискове и отговорности.

 

За кого е предназначена?

Комбинираната полица е предназначена за застраховане на интересите на фирми и ЕТ, които са наематели или собственици на търговски обекти в търговски центрове/търговски комплекси (МОЛ) или на самостоятелни търговски обекти с аналогични рискови характеристики.

 

Какво застраховаме? 

С комбинираната полица можете да застраховате едновременно Вашето имущество и отговорност, свързани с търговския Ви обект. Полицата има три секции:

1.Секция „Пожар и други опасности“ и „Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж“

2.Секция „Всички рискове при изпълнение на строителните работи“

3.Секция „Отговорност към трети лица“, включително:

­    „Обща гражданска отговорност“/„Отговорност на наемателя“
­    „Отговорност на работодателя“
­    „Отговорност при изпълнение на строителни работи“

 

Застрахователното покритие включва Минимално комбинирано покритие (ОПР) от Секция „Пожар и други опасности“ и „Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж“ и застраховка „Обща гражданска отговорност“/„Отговорност на наемателя“.

 

Колко ще Ви струва? 

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от застрахователната сума/лимита на отговорност, вида на застрахованите имущества, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.

 

Как може да се застраховате?

Полица по застраховка „Комбинирана полица за застраховане на търговски обекти“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на „ДЗИ – Общо застраховане“ в страната. Необходимо е само да попълните Предложение-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия застраховката влиза в сила.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.