Контактен център

С близо 70 години опит, а сега и с подкрепата на KBC Group,  ДЗИ e водеща компания на българския застрахователен пазар. За своя екип от професионалисти

търсим

СПЕЦИАЛИСТ
Отдел "Неавтомобилни щети"

Задължения и отговорности:

 • Отговаря за своевременната обработка и приключване на щети по застраховка „Медицински разходи в чужбина“
  • Осъществява комуникацията с клиенти, посредници и асистиращи компании
  • Отговаря за окомплектоване на щетите, обработването им в информационните системи
  • Дава становища по разглежданите претенции и отговаря за приключването на ликвидационните преписки
  • Извършва ревизия на щетите
  • Изготвя справки и анализи
 • Участва в разработването на нови продукти

Профил на кандидата:

 • Висше образование – в областта на застраховане или с друга икономическа специалност – бакалавър
 • Минимум 1 година професионален опит
 • Опит в застраховането ще се счита за предимство
 • Отлични комуникативни умения
 • Клиенто-ориентиран подход
 • Добри организационни и аналитични умения
 • Свободно боравене с MS Office
 • Свободно владеене на английски
   

Ние Ви предлагаме:

 • Отговорна работа в екип от професионалисти
 • Възможност за професионално развитие в голяма международна финансово застрахователна компания
 • Конкурентно възнаграждение
   

Ако предложението Ви интересува, моля, изпратете актуална автобиография на български език.

Ако желаете предоставената от вас кариерна информация да бъде използвана и за други бъдещи позиции, освен настоящата, моля укажете това в поле „Текст” на Вашето съобщение до нас.

След приключване на подбора по документи само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността Ви е гарантирана.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.