Контактен център

С близо 70 години опит, а сега и с подкрепата на KBC Group,  ДЗИ e водеща компания на българския застрахователен пазар. За своя екип от професионалисти

търсим

СПЕЦИАЛИСТ
Отдел "Неавтомобилни щети"

Задължения и отговорности:

 • Отговаря за своевременната обработка и приключване на щети по застраховка „Медицински разходи в чужбина“
  • Осъществява комуникацията с клиенти, посредници и асистиращи компании
  • Отговаря за окомплектоване на щетите, обработването им в информационните системи
  • Дава становища по разглежданите претенции и отговаря за приключването на ликвидационните преписки
  • Извършва ревизия на щетите
  • Изготвя справки и анализи
 • Участва в разработването на нови продукти

Профил на кандидата:

 • Висше образование – в областта на застраховане или с друга икономическа специалност – бакалавър
 • Минимум 1 година професионален опит
 • Опит в застраховането ще се счита за предимство
 • Отлични комуникативни умения
 • Клиенто-ориентиран подход
 • Добри организационни и аналитични умения
 • Свободно боравене с MS Office
 • Свободно владеене на английски
   

Ние Ви предлагаме:

 • Отговорна работа в екип от професионалисти
 • Възможност за професионално развитие в голяма международна финансово застрахователна компания
 • Конкурентно възнаграждение
   

Ако предложението Ви интересува, моля, изпратете актуална автобиография на български език.

Ако желаете предоставената от вас кариерна информация да бъде използвана и за други бъдещи позиции, освен настоящата, моля укажете това в поле „Текст” на Вашето съобщение до нас.

След приключване на подбора по документи само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността Ви е гарантирана.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново